dissabte, 3 de març de 2018

La pèrdua de la diversitat agrícola

La pèrdua de la diversitat agrícola: Durant el segle XX es va perdre un 75% de la diversitat agrícola a tot el planeta. L'Esther Vivas ens explica quines implicacions té sobre la societat i la salut.

dimecres, 28 de febrer de 2018

2a ECOFEP DEL CURSAhir es va celebrar a EL PETIT SANTAMARIA la 2a reunió d'aquest curs de l'#ecoFEP.La comissió integrada per docents i alumnat de totes les @escolesFEP està ultimant un munt de projectes en xarxa que van desde un ECOedCAMP fins aparellaments sostenibles entre esoles, processos participatius, microxarxes, plataformes de comunicació...A les escoles FEP fem una aposta clara per la sostenibilitat. A l'ecoFEP més que mai fem honor a la màxima si no és ara, quan? si no som nosaltres, qui?
Més aviat molta més informació

#escolesostenibles @premsa_sostenible #larevolucioverda#femxarxa #femFEP #lescolaquevolem #lescolaqueapren

VISITEM L'INSTITUT QUATRE CANTONS
La comissió coordinadora de #elpatiquevolemSRN constituïda per alumnat, equip docent, famílies i PAS ha anat a visitar l'Institut Quatre Cantons i a conèixer la seva experiència en la creació de zones de calma. Han recollit un munt d'idees per aplicar als nostres patis.

#lescolaquevolem #SRNparticipa #ecoFEP #escoleSostenibles @premsa_sostenible #cocreem


diumenge, 25 de febrer de 2018

ACABEM LA FASE DE DIAGNOSIA EL PATI QUE VOLEM hem acabat la FASE 1, la fase de diagnosi.
En aquesta fase tots els membres de la comunitat educativa han fet diverses accions per observar què fem actualment als patis, per a que els fems ervir i que ens agradaria fer en ells.
A partir d'aquí n'extreurem les paraules FORÇA que ens serviran per definir les diferents comissions de treball.


#elpatiquevolemSRN #ecoFEP #EscoleSostenibles #larevolucioverda #SRNparticipa #lescolequevolem #eskamotverd #cocreem